Cultuuronderwijs

Creativiteit is wat de wereld nodig heeft. Het is kansen en oplossingen zien, iets nieuws ontdekken en creëren. Zonder creativiteit staan we stil. Ik zet kunst en cultuur in voor zelfontplooiing. Het geeft kinderen en jongeren nieuwe inzichten over zichzelf en de wereld om zich heen. Daarnaast laat kunst je de schoonheid van de wereld zie en zo ontdekken we een wereld waar iedereen zich thuis voelt.

Voor mijn kunst en cultuuronderwijs geloof ik in de kracht van de procesgerichte didactiek. Deze didactiek leert de leerlingen om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord dat ze vinden of bedenken, maar dat ze meerdere mogelijkheden uitproberen, autonoom denken, buiten kaders durven gaan en onderbouwde keuzes maken. Het doorlopen van een proces is geen doel op zich. Het zorgt voor betekenisgeving aan de onderwijsleerstof, betrokkenheid en eigenaarschap van leren. En het biedt een kader waarin ieders talenten op een natuurlijk wijze zichtbaar worden. [Publicatie Procesgerichte didactiek,  de basis van Cultuureducatie met Kwaliteit]

Verwondering is het begin van alle wijsheid – Aristoteles

Naast de procesgerichte didactiek vind ik het belangrijk om bewuste keuzes te maken in de kunstenaars en kunstwerken die ik de leerlingen toon. De leerlingen moeten zich kunnen herkennen in het werk dat ik toon. Door verwondering gaan leerlingen zelf vragen stellen. Ze willen leren.

Als vakleerkracht geef ik les in mediacultuur en beeldende kunsten. Mediacultuur is erop gericht leerlingen inzicht te geven in de vorm, inhoud en betekenis van verschillende media en hoe hiermee om te gaan.
Een voorbeeld: Ontwerp je eigen speeltuin. Aan de hand van een eigen onderzoek door een speeltuin te analyseren, fotograferen, mensen te interviewen gaan de leerlingen hun eigen droom speeltuin ontwerpen. Na het onderzoek maken ze een 2D ontwerp die ze later in 3D uitwerken.

Als cultuurcoach ondersteun ik scholen bij het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en het formuleren van de vraag naar activiteiten die hierbij aansluiten. Ik adviseer instellingen over de aansluiting van hun aanbod bij de vraag van de school en breng scholen en instellingen met elkaar in contact.